Liên hệ trực tiếp:

Trường TH số 3 xã Xuân Giao

Vàng 2 - Xuân Giao - Bảo Thắng - Lào Cai
lci-baothang-thso3xaxuangiao@edu.viettel.vn